Emoční homeopatie

„Na počátku všeho bylo slovo“. To slovo je myšlenka a součástí každé myšlenky je pocit. Každá změna stavu od zdraví k nemoci a naopak začíná myšlenkou. Každá lidská činnost je spojena s myšlenkou, tedy s pocitem. Veškeré elementární pocity jsou obsaženy v kineziologickém barometru chování. Všechny ostatní lze z elementárních pocitů složit.

Co se tedy skrývá pod názvem "Emoční homeopatie"?

Jedná se o unikátní ucelený systém založený na propojení homeopatie s kineziologickým barometrem chování využívající kineziologický způsob práce s klientem. Systém je založen na kombinaci 64 emočních a 64 konstitučních léků. Nově vnáší do homeopatie pocitovou stránku léků a jejich vzájemné propojení. Spojuje výhody obou technik. Kineziologický způsob práce umožňuje pojmenovat a časově zařadit jakýkoli problém a homeopatie potom pomáhá odčistit problém v celé jeho šířce i hloubce ( i v genetickém kódu ), a to i tam, kam už kineziologie nedosáhne. Systém je ve své podstatě jednoduchý a snadno uchopitelný. Skýtá nepřeberné množství kombinací tak jako život sám.

Jak se zrodil tento systém?

Již dlouho jsem ve své homeopatické praxi využívala kineziologický barometr chování. Až mne jednoho dne napadlo, že když si s tímto systémem vystačí kineziologie, musí si s ním vystačit i homeopatie. Všimla jsem si totiž, že nepoužívám léky stojící mimo tento systém pocitů. A tak jsem si sedla a postupně k jednotlivým pocitům přiřadila homeopatické léky. Něco mi tam ale nehrálo. Nemělo to logickou návaznost. Až se mi do rukou dostal druhý barometr chování. A hle, on byl jiný. Začala jsem přemýšlet nad tím, který z nich je správný. Došla jsem k závěru, že ani jeden. A tak jsem se dala do práce. Nově jsem celý barometr seřadila a najednou to celé začalo fungovat. Horizontálně i vertikálně začaly jednotlivé pocity do sebe logicky zapadat. Vyloupnul se z toho systém, který odhaluje příčiny našeho chování, naše genetické vazby, mentální příčiny nemocí a postupný přechod emocí do našeho těla ve formě nemoci. Také mi dal tento systém odpověď na otázku, co nazýval Hahnemann psorou, tedy prvotní příčinou nemoci.

Máme volbu.

Na počátku celého systému stojí naše volba. Můžeme si vybrat ze dvou možností. Buď půjdeme cestou strachu a neposlouchání své intuice, a ulpíme v negativních emocích, nebo zvolíme cestu uvědomění, lásky a zodpovědnosti za své pocity, a máme možnost prožít život v radosti, lásce, tvořivosti, vzájemné spolupráci a sounáležitosti. Systém „Emoční homeopatie“ dává možnost odčistit veškeré negativní emoce v celé jejich šířce i hloubce a nastoupit na novou cestu této radosti.  

Print Friendly, PDF & Email