Vážení přátelé na společné cestě

Motto: „Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mě, zahyneš.“

 

 
Vítám vás v roce 2021. V loňském roce jsme se zacyklili do strachu. Virus je totiž zhmotněním strachu a zároveň strach vyvolává. A jen překonáním svého strachu ho můžeme rozpustit v prázdnotu. Ale buďme optimističtí. Každá epidemie se nakonec stala minulostí. Epidemie zároveň dala příležitost k transformaci – iniciaci lásky k sobě samému i k bližnímu svému.

V úvodním mottu jsem vám napsala větu, kterou jsem celé své dětství slýchávala z úst mého dědečka. Tenkrát to bývala součást naší hry. Dnes ale vím, že jeho ústy ke mně promlouval Bůh. V souvislosti s přicházející energií nového čínského roku, který se ponese ve znamení kovového buvola, se mi vybavuje nespočet zážitků z mého dětství. Možná je to proto, že dítě je součástí rodiny, a díky tomu zažívá úžasnou energii sounáležitosti. Energie sounáležitosti bude hlavním tématem letošního roku. Společnost je rozdělena na nejmenší částečky, jaké snad jen mohou být. Lidé jsou izolováni od svých bližních. Přišli jsme o mnoho svých svobod. Nicméně i ve společnosti fungují zákony fyziky. A sice, že každá akce vyvolá stejně velkou opačně orientovanou reakci. A této reakce se dočkáme v roce letošním. Lidé se začnou organizovat. Začnou se vracet do svých společenství. Začnou se vytvářet nová společenství. Buvol je velmi silné stádní zvíře. „Jen osamělého buvola lze spoutat opratěmi.“ Všechno se bude rychle měnit, protože zde máme kovový rok a navíc ve znamení čísla 5. Obojí symbolizuje změnu. Vzhledem k tomu, že je to rok kovový, nejsou ale vyloučeny ani četné konfrontace. Budeme se totiž pohybovat na přímce, na jejíž jedné straně je lhostejnost a na druhé ztotožnění s celým lidstvem, planetou i vesmírem. Jsou zde i tendence k vymazání naší identity, ale to mnohonásobně předbíhá svou dobu, neboť to je energie osvícení celého lidstva, ke které lidstvo dospěje až za mnoho a mnoho let. Tímto jsem nastínila energie, které budou působit vně nás samých. Stejně důležité ale bude působení energie sounáležitosti i se sebou samým. Minulý rok nás kromě jiného učil milovat sám sebe. Tento nás bude učit vždy být v souladu se sebou samým. A teď se mi vybavilo z mého dětství to, jak jsem nosila poznámky v žákovské knížce typu: „Nabádá spolužáky k nekázni“, anebo: „Sabotuje nácvik Spartakiády“. Budu tedy na vás apelovat, abyste dělali vše tak, jak to cítíte. Abyste vždy poslouchali svůj vnitřní hlas, který vás neomylně povede po vaší cestě. Abyste si stále uvědomovali kdo jste, a že jste důležití jak pro sebe, tak pro celý vesmír. A těm, kteří tohle zvládnou, se jako odměna za překonání všech strachů a nástrah otevře ještě nová svěží energie.

Svou úvahu na téma letošního roku zakončím slovy Victora Huga: „Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá. Pro statečné je nadějná.“

Ing. arch. Marta Kafková

Důležité informace:

Telefon: 605578278 (9:00 – 17:00)
V případě nedostižnosti pošlete SMS a já prozvoním, jak budu volná.
V případě, že je něco akutní, napište to. Dám Vám přednost.
Mail: MartaKafkova(zavináč)seznam.cz
Internet: www.emocnihomeopatie.cz
Č. účtu: 215551723/0600

 

Print Friendly, PDF & Email