Vážení přátelé na společné cestě

Motto: „Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem“
John Lennon

 

Vítám vás v roce 2020. V minulém roce jsme se učili překonávat své strachy. Tak doufám, že jste to všichni zvládli bez ztráty „desítky“. Letošní rok je ve znamení čísla 4 (2020) a je otázkou, zda je to 2 + 2 nebo 2 x 2. Dvojka v numerologii znamená citlivost a já mám pocit, že je naším úkolem svou citlivost znásobit, abychom dosáhli stability celého ekosystému naší planety a potažmo celého vesmíru, ke které nás vyzývá číslo roku 4. Je pravdou, že se již dlouho ozývají hlasy ohledně citlivějšího přístupu k přírodě, ale těžko toho lze dosáhnout striktními necitlivými nařízeními, která v mnoha případech postrádají logiku. Jak jsem již předeslala v úvodním mottu, začít je třeba od přístupu každého jedince. A to je další aspekt letošního roku. 25.1. započal podle čínského horoskopu rok kovové krysy. Energie tohoto znamení přinese mnoho změn. Tímto znamením začíná dvanáctiletý cyklus čínského horoskopu a zároveň nyní začíná celá nová šedesátiletá epocha. Je proto dvojnásob důležité, co v tomto roce zasejeme. Tento rok se ponese ve znamení velice chytrého zvířátka, které má tu úžasnou schopnost, kterou my lidé postrádáme, a to poučit se z předchozích neúspěchů. A právě proto se v tomto roce budeme této schopnosti učit. Bude to velký boj ega, protože právě ego je příčinou naší nepoučitelnosti. Člověk se povýšil nad všechno živé na planetě a právě přichází uvědomění, že je jeho přílišné ego neopodstatněné. Já tento druh ega nazvu pýchou, protože ego ve své podstatě není negativní. Ego je o uvědomění si sebe sama a to je základ k uvědomění si svých potřeb. Ale protože je tento rok o znásobení citlivosti, budeme si uvědomovat i potřeby jiných bytostí a celých systémů. A dotýkat se jich svým
srdcem, jak moudře řekl John Lennon. Věřím, že nám tento nový přístup obnoví ráj na Zemi. Máme na to právě těchto 60 let. A protože mám tohoto moudrého člověka ráda, tak ještě jedno jeho moudro na závěr.

„Když mi bylo 5 let, matka mi neustále říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, ptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem nepochopil úkol, a já jim řekl, že oni nepochopili život.“ John Lennon

Přeji vám tedy, abyste si každičký den uvědomovali, že hlavním cílem života je být šťastný.

Ing. arch. Marta Kafková

Důležité informace:

Telefon: 605578278 (9:00 – 17:00)
Mail: MartaKafkova(zavináč)seznam.cz
Internet: www.emocnihomeopatie.cz
č. účtu 215551723/0600

 

Print Friendly, PDF & Email